Upitnik - web forma za franšizuImate li vlastitu tvrtku?
Jeste li ikada prije posjetili poslovnicu Auro Domusa?
Jeste li se već prijavljivali za Auro Domus franšizu?
Imate li iskustva u trgovini?
Imate li vlastita ili kreditna sredstva za investiranje u franšizu?
Imate li vlastitu lokaciju u kojoj biste pokrenuli franšizno poslovanje?
* Sve informacije sadržane u ovom dokumentu su strogo povjerljive i biti će jedino upotrebljene u svrhu odabira franšiznog partnera AURO DOMUS D.O.O. Podnošenje ovog zahtjeva ne obavezuje ni podnositelja zahtjeva ni AURO DOMUS D.O.O. na bilo koji način, niti ga implicira da postoji pravni ili komercijalni odnos između bilo koje stranke. AURO DOMUS D.O.O. zadržavaju isključivo pravo odobriti ili odbiti zahtjev iz bilo kojeg razloga. U slučaju da AURO DOMUS D.O.O. odobri zahtjev, ne postoji obveza potpisivanja, popunjavanje upitnika je samo preliminarni postupak.